Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2015

iso

 

Τα οφέλη μιας εταιρίας που εφαρμόζει στην καθημερινή πρακτική λειτουργία το σύστημα ποιότητα ISO 9001 συνοπτικά είναι τα παρακάτω:

 

 

- Παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας.
Συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
Βελτιστοποίηση της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

 

 

 

Η ΜΠΑΓΕΑΣ Η. & ΣΙΑ ΟΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της καθώς επίσης και την υψηλή ποιότητα των προιόντων και υπηρεσιών της και την διαρκή βελτίωση τους, απο την 01/06/2016 εφαρμόζει το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

 

Συνεχίζουμε δυνατά και δεν σταματάμε εδώ. Με την βόηθεια σας θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι.

 

Σας ευχαριστούμε όλους!